Welkom op onze site! 

Bovenaan staan de verschillende groepen met elk hun programma.

Om vlug naar de Kalender, Praktische zaken of Contactgegevens te gaan kun je ook de knoppen hieronder gebruiken.

We zijn ook te vinden op Facebook, zie de link hieronder.

Wat is Chiro?

Met meer dan 107 000 leden is de Chiro de grootste jeugdbeweging van Vlaanderen. We willen alle kinderen en jongeren aanspreken, ongeacht hun sociale of culturele achtergrond, ongeacht hun fysieke of intellectuele capaciteiten. Via spel willen we kinderen en jongeren ervaringen laten opdoen, leren samenleven, hen een kijk bieden op zichzelf en de wereld. De Chiro is geen eiland, maar wil betrokken zijn op de brede gemeenschap. We willen jongeren ertoe aanzetten om een engagement op te nemen in de buurt en de samenleving. We willen hen vormen tot geëngageerde en kritische wereldburgers. Met alle groepen samen bouwen we aan één jeugdbeweging. De Chiro wil een jeugdbeweging zijn die trouw blijft aan de leefwereld van kinderen en jongeren enerzijds en aan haar inspiratie anderzijds. Onze Chirodroom is vertaald in een aantal waarden (rechtvaardigheid, graag zien en innerlijkheid). Via onze Chiromethoden (de participatieve, de gemeenschapsgerichte en de intuïtieve methode) willen we onze Chirodroom waarmaken. Uniformen en andere leuke gadgets zijn te verkrijgen in de banier, neem een kijkje op de site voor meer info!

Dit is enkel de site van de jongenschiro, hieronder is de link van de meisjeschiro